Dette er inkludert i BiliaLease?

 

Biladministrasjon

Gjennom BiliaLease vil kundene få en komplett og helhetlig biladministrasjonsløsning som gir minst mulig bruk av interne ressurser, lavest mulig bilkostnader, god oversikt og kontroll. Alle bilkostnader samles i én månedlig faktura, og web-basert rapportering gir kunden full oversikt over alle kjøretøy og bilbrukere.

 

Service-og vedlikeholdsavtale

Velger du å leie bil fra BiliaLease følger det automatisk med service- og vedlikeholdsavtale som inngår i leien. Med serviceavtale menes service i henhold til alle anbefalte servicer og serviceintervaller angitt i bilens servicehefte. I tillegg dekkes alle reparasjoner, slitedeler, tilbehør, arbeidskostnader og vedlikehold som kreves for kjøretøyet i den avtalte leieperioden. Unntak fra dette er drivstoff, dekk-kostnader og skader forårsaket av ytre påvirkning (skader, kollisjon, hærverk og lignende).

 

Erstatningsbil ved service

Enda enklere blir det hvis det står en erstatningsbil tilgjengelig når du leverer bilen på service. For et lite øre-tillegg per kilometer sørger vi for at du har det.

 

Drivstoffadministrasjon

BiliaLease samarbeider med Circle K, Esso, YX og Shell om drivstoff, og det er gode rabatter som følge av innkjøpsbetingelsene til BiliaLease. Drivstoffkortene som benyttes er av typen kilometerkort, hvor bilbruker taster kilometerstand ved drivstoff-fylling. Dette danner grunnlag for bilregnskap og rapporter. Drivstoffkortene bestilles når dokumentene mottas av BiliaLease drift.

 

Dekk-kjøp, dekkhotell og dekkavtale

BiliaLease tilbyr salg av vinterdekk som inngår i leasingleien. I tillegg kan man også selge dekkavtale og dekkhotell.

 

Årsavgift

Årsavgiften periodiseres og betales som en del av månedsleien.

 

Forsikring

I BiliaLease har du mulighet til å selge inn en forsikring som er inkludert i månedsleien